Content test
LÄR DIG SPELA SÄKERT

Officiella Husregler för Everest Poker


Version: 1.7

Utfärdandedatum: 00:00 GMT, 01/04/2014


Genom att skapa ett konto hos Everest Poker ("konto"), accepterar du ("du"/"dig" eller "spelare" beroende på situation) dessa officiella husregler ("husregler") såväl som de allmänna regler och villkor som du hittar på www.everestpoker.com ("hemsidan").

Om du ej accepterar dessa husregler och/eller de allmänna regler och villkor som Everest har, vänligen skapa ej ett konto eller avsluta ditt befintliga konto om du har något.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, förändra, radera eller lägga till information som berör dessa husregler, när som helst och efter eget gottfinnande, genom att publicera ändringarna på hemsidan. Du rekommenderas därför att kontrollera och granska husreglerna på en regelbunden basis. I händelse av att det finns en avvikelse mellan den engelska versionen av dessa husregler och andra språkversioner, ska den engelska versionen äga företräde.

1. KONTAKTA KUNDTJÄNST
2. MEDLEMSKAP
3. BEDRÄGERI, SAMVERKAN OCH FÖRBJUDEN MJUKVARA
4. ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÅN EVEREST POKER
5. SERVERKRASCH ELLER SPELET LÅSER SIG
6. ALLMÄNA POKER- OCH SPELREGLER
7. LIMIT TEXAS HOLD’EM REGLER
8. OMAHA REGLER
9. OMAHA HI/LO
10. 7 CARD STUD REGLER
11. 7 CARD STUD HI/LO REGLER
12. 5 CARD STUD REGLER
13. RANKING AV HÄNDER
14. RAKE
15. CASH GAMES, SIT & GO & ONLINE-TURNERINGAR
16. CASH GAME-REGLER
17. SIT & GO-REGLER
18. REGLER FÖR ONLINE-TURNERINGAR
19. TYP AV BONUS
20. ALLMÄNA KRAV FÖR BONUS
21. BERÄTTIGAD TILL BONUS
22. ANVÄNDING AV BONUS
23. SYSTEM FÖR SUMMIT POINTS
24. KAMPANJER
25. REGLER OCH VILLKOR FÖR LIVE-TURNERINGAR
26. REGLER OCH VILLKOR FÖR LOJALITETSBUTIKEN1. KONTAKTA KUNDTJÄNST

 • Om du upptäcker ett fel av något slag under en spelsession, är du skyldig att kontakta kundtjänst på support@everestpoker.com eller via hjälpen av Everest hjälpcenter som du når via länken i slutet av varje sida på hemsida.
 • Om du har några frågor eller klagomål som rör ditt Everest Poker-konto, var vänlig skicka ett e-mail på support@everestpoker.com eller kontakta oss via Everest hjälpcenter så kommer vi försöka att hjälpa så fort som möjligt. Vänligen notera att du kommer behöva förse oss med fullständiga och precisa detaljer tillsammans med din identitet och kontaktuppgifter.
 • Alla spelare har rätt att begära ut information om handhistoriken i den spelsession som ärendet rör.


2. MEDLEMSKAP

Ditt medlemskap hos Everest Poker kan återkallas när som helst av olika anledningar. Balansen på spelarens konto kommer att retuneras om inte det finns misstanke om bedrägeri inkluderat, men inte begränsat till, de omständigheterna som rör den situation där en spelare har blivit misstänkt för fusk mot andra spelare, om så är fallet kommer de berörda spelen ogiltigförklaras, den berörda spelarens tillgångar som finns på kontot kommer att förverkas och spelarens finansiella åtaganden (så som kreditkortsavgifter) kommer att finnas kvar och vara insamlingsbara.3. BEDRÄGERI, SAMVERKAN OCH FÖRBJUDEN MJUKVARA

 • Spelare får ej spela/samarbeta som ett lag. Om samarbete eller annan typ av fusk uppmärksammas, förbehåller sig Everest Poker eller deras dotterbolag rätten att agera på ett sätt de finner lämpligt inkluderat, utan begränsningar, (i) stänga av konton som är under misstanke av bedrägeri och att frysa berörda tillgångar på kontot under pågående utredning; och/eller (ii) ogiltigförklara alla lagda spel som ligger under misstanke om bedrägeri, eller övrigt dolt samarbete. Den spelare som samarbetat, eller skäligen misstänkts samarbetat, ihop med andra spelare eller på annat dolt sätt samarbetat, kommer att få hans/hennes konto avslutat eller avstängt på obestämd tid, och tillgångar på det kontot och alla tillhörande konton kommer att förverkas och spelarens finansiella åtaganden (så som kreditkortsavgifter) kommer att hållas kvar då vi ämnar vidta alla nödvändiga åtgärder för att samla in dessa. Everest Poker har rätt att beslagta eller på annat sätt begära tillbaka vinster som kan ha betalats ut till vinnaren under tiden som spelaren ingick samarbete med andra eller på annat sätt samarbetat.
 • Everest Poker förbehåller sig rätten att suspendera en spelares konto i väntan på utredning, diskvalifikation kampanjer, blockera eller stänga ett spelares konto och vägra att utbetala priser/Summit Points till spelare som kan kopplas till spelare som misstänks för eller identifieras spela “soft-playing” eller “team-playing” under kampanjen. “Soft-playing” och “team-playing” innefattar, men är inte begränsat till, att spela på ett undermåligt sätt (t.ex. inte betta eller raisa mot en annan spelare) eller på annat sätt spela annorlunda i syfte att ge en annan spelare en fördel.
 • I alla tvister där ett avgörande, tolkning, förtydligande eller ingripande krävs, ska alla beslut som fattas av Everest Poker vara slutgiltiga och bindande om inte en uppenbar oriktighet har uppståt.
 • Everest Poker har rätt att stänga ett spel utifall misstanke om bedrägeri uppstår.
 • Everest Poker har rätt att avlägsna dig från spelet, eller för en tidsperiod som bestäms av Everest Poker, om någon av husreglerna bryts.
 • Inget "bordsprat" är tillåtet d.v.s. det är ej tillåtet att prata om en hand som du har blivit given under tiden den omgången spelas. Även om kommentarerna kan vara harmlösa är det bestämt att alla kommentarer om en hand när den spelas bryter mot husreglerna, bevisbördan ligger på dig och du måste bevisa oss motsatsen. För säkerhets skull, undvik att skämta om den hand du har eller hur du tänker spela den.
 • Det är ej tillåtet att använda chattfunktionen för att förmedla råd till andra spelare under tiden en hand spelas, eller påverka en spelare att spela på ett visst sätt (t.e.x. det är ett brott mot husreglerna att säga "Syna honom, han bluffar!"
 • Det är ej tillåtet att chatta om muckade/kastade kort under tiden handen spelas.
 • Det är ej tillåtet att chatta om vilka kort du tror att en annan spelare vid bordet sitter på.
 • Endast det engelska språket är tillåtet i chatten.
 • Spelare som uppför sig olämpligt vid bordet (såsom "chip dumping" som betyder att man medvetet riskerar sin egen stack för att gynna en annan spelare) eller "stalling" (en strategi som går ut på att medvetet spela långsamt) kan bli diskvalificerad från spelet och kan få sitt konto avslutat.
 • Everest Poker uppmuntrar inte, underlättar inte och godtar inte på något sätt en överenskommelse eller samarbete mellan spelare. Spelare som involverar sig i sådant bryter mot de allmänna regler och villkor Everest har och utsätter sig för olika straff inkluderat, men inte begränsat till, ett avslutande av konto eller utlämnande av hans kontouppgifter till lämpliga myndigheter.
 • Ojust spel, kränkande eller hotfullt språk tolereras inte vid spelbordet. Everest Poker kan avsluta en spelares konto vid allvarliga överträdelser eller vid upprepade händelser.
 • Missbruk av bonus - Spelare måste spela som individer och uppskatta spelet om riktiga pengar så som den underhållning det är. Det är ej tillåtet att missbruka bonuserbjudanden genom att skapa multipla spelarkonton eller att ingå i en administration som försöker lura Everest Poker eller andra spelare. Everest Poker kommer avsluta de spelarkonton som är under misstanke om att missbruka bonuserbjudanden. Beslut angående missbruk tas uteslutanden av Everest Poker och alla beslut är slutgiltiga. Everest Poker kan och kommer bannlysa spelare utan att indikera av vilken anledning.
 • Everest Poker förbjuder (tredje partens) mjukvara som innehåller följande funktioner:

  Aktiverar spel utan mänskligt ingripande

  Automatiserande beslut

  Dela komplett kortinformation

  Att ge realtid poker-coaching

  Eventuella konton som visat sig använda förbjuden programvara kommer att vara permanent blockade från Expekt Pokers nätverket och riskerar att få sina fonder beslagtagna som ersättning.4. ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÅN EVEREST POKER

Valutan vid Everest Pokers bord för riktiga pengar är amerikanska dollar (€), euro (€) och brittiska pund (GBP). Om du överför pengar till eller från Everests mjukvara i andra valutor, kan det uppstå små valutaskillnader (mindre än 0.01 av din lokala valuta) som krediteras spelaren per transaktion p.g.a av att växelkursen avrundas när den beräknas. Det exakta beloppet beror på den aktuella växelkursen. Everest sparar dessa summor och krediterar spelarens konto med den aktuella summan så fort den uppgår till 0.01 i spelarens lokala valuta.5. SERVERKRASCH ELLER SPELET LÅST SIG

I händelse av ett avbrott i en turnering beroende på en serverkrasch, att spelaet låser sig eller mjukvaru-relaterade problem gäller de policys som specificeras nedan. Vi förbehåller oss rätten att göra manuella justeringar i utbetalningarna för att säkerställa att samtliga spelare erhåller en lämplig ersättningsnivå.

1. Heads-Up-turneringar

Båda spelarna får buy-ins och avgifter i turneringen återbetalade.

2. Alla SIT & GO-turneringar

Inga utslagna spelare kommer erhålla någon återbetalning. De kvarvarande spelarna får buy-ins och avgifter i turneringen återbetalade. Varje kvarvarande spelare får dessutom varsin lika stor del av de utslagna spelarnas buy-ins.

3. Flerbordsturneringar ("MTT") med garanterade priser

Beroende på hur långt turneringen fortlöpt vid avbrottet kommer ersättningen avgöras på olika sätt:

Om det fortfarande är möjligt att göra re-buys till turneringen har alltså inte fasen med prispengar nåtts. När fasen för re-buys har avslutats kommer prispotten att utgöra det garanterade priset. Om det inte är tillräckligt med spelare för att uppnå den utlysta garanterade prispotten, kommer fasen för prispengar ej anses vara uppnådd och prispotten likställs med summan av samtliga buy-ins.

-Fasen för prispengar ej uppnådd: Om fasen för prispengar inte uppnåtts kommer prispotten vara summan av alla buy-ins och andra tillägg (marker som spelare köpt utöver de han/hon erhållit vid sin ursprungliga buy-in).

Utslagna spelare kommer inte erhålla någon återbetalning. Kvarvarande spelare kommer erhålla återbetalningar ur den pott av buy-ins och avgifter i turneringen som byggts upp. Summan av denna prispott kommer utbetalas enligt följande princip:

a) 50% av utbetalningarna delas lika mellan de kvarvarande spelarna.

b) 50% av utbetalningarna kommer fördelas proportionerligt utifrån spelarnas marker/chip-counts.

-Fasen för prispengar är uppnådd: Utslagna spelare erhåller inte någon återbetalning. Kvarvarande spelare erhåller återbetalningar uppbyggda av buy-ins och avgifter i turneringen. Varje spelare kommer erhålla en summa som motsvarar den prissumma som nästa utslagna spelare skulle erhållit om turneringen inte avbrutits. Av den återstående prispotten kommer 50% av utbetalningarna delas lika mellan de kvarvarande spelarna och 50% fördelas proportionerligt utifrån spelarnas marker/chip-counts.

4 MTT utan garanterade priser

-Fasen för prispengar ej uppnådd:

Utslagna spelare kommer inte erhålla någon återbetalning. Kvarvarande spelare kommer erhålla återbetalningar ur den pott av buy-ins och avgifter i turneringen som byggts upp. Summan av denna prispott kommer utbetalas enligt följande princip:

a) 50% av utbetalningarna delas lika mellan de kvarvarande spelarna.

b) 50% av utbetalningarna kommer fördelas proportionerligt utifrån spelarnas marker/chip-counts.

-Fasen för prispengar är uppnådd:

Utslagna spelare erhåller inte någon återbetalning. Kvarvarande spelare erhåller återbetalningar uppbyggda av buy-ins och avgifter i turneringen. Varje spelare kommer erhålla en summa som motsvarar den prissumma som nästa utslagna spelare skulle erhållit om turneringen inte avbrutits. Av den återstående prispotten kommer 50% av utbetalningarna delas lika mellan de kvarvarande spelarna och 50% fördelas proportionerligt utifrån spelarnas marker/chip-counts.

5 Freerolls

-Fasen för prispengar ej uppnådd: Om fasen för prispengar ej nåtts kommer 50% av potten delas lika mellan de kvarvarande spelarna och 50% fördelas proportionerligt utifrån spelarnas marker/chip-counts.

-Fasen för prispengar är uppnådd: Om fasen för prispengar har uppnåtts kommer varje spelare erhålla en summa som motsvarar den prissumma som nästa utslagna spelare skulle erhållit om turneringen inte avbrutits. Av den återstående prispotten kommer 50% av utbetalningarna delas lika mellan de kvarvarande spelarna och 50% fördelas proportionerligt utifrån spelarnas marker/chip-counts.

I händelse av ett mjukvarufel mot all förmodan skulle föra över potten till fel spelare eller felaktigt utser en hand som vinnare har Everest Poker rätt att justera spelares konto-saldon för att korrigera alla fel. Everest Poker kommer göra allt för att kontakta alla spelare som påverkats och presentera historiken för de aktuella händerna och en detaljerad förklaring av felen inom 48 timmar.

I händelse av ett avbrott i ett cash-game som beror på en serverkrasch, att spelet låst sig eller något annat mjukvaru-relaterat problem, kommer vi sträva efter att tillämpa följande riktlinjer, men vi förbehåller oss rätten att, från fall till fall, avgöra om vi måste avvika från dessa riktlinjer för att lösa problemet på det mest rättvisa sättet:

- Om spelare i en uppgörelse när korten ska visas, där inga andra alternativ är tillgängliga och den bortkopplade spelaren har den bästa handen kommer summan av den totala potten han kunnat vinna att återbetalas.

- Om handen avbryts i ett tidigare stadie, t.ex. på floppen eller rivern, kommer vi återbetala spelarens insats. Om handen avbryts i ett tidigare stadie (vid floppen eller turnen) och den bortkopplade spelaren har den bästa möjliga handen och inte kan slås kommer vi återbetala hela den befintliga potten.6. ALLMÄNA POKER- OCH SPELREGLER

Vi på Everest erbjuder följande varianter av poker:

 • No Limit Hold'em
 • Pot Limit Hold'em
 • Fixed Limit Hold'em
 • Pot Limit Omaha
 • Fixed Limit Omaha
 • Pot Limit Omaha Hi-Lo
 • Fixed Limit Omaha Hi-Lo
 • 7 Card Stud (Fixed Limit)
 • 7 Card Stud Hi-Lo (Fixed Limit)
 • 5 Card Stud (Fixed Limit)

Alla dessa spel är för två till tio personer och spelas med en kortlek om 52 kort. Varje gång en spelare satsar växer potten. Den spelare med bäst hand vinner potten.

Alla spelen utgår från samma grundkoncept, men varje variant har unika strategiska skillnader. Vi erbjuder dessa olika varianter av poker så att varje spelare kan välja sin egen favorit.

Reglerna för Limit Texas Hold’em kommer redovisas först efter övriga varianter är baserat på detta spel. Beskrivningar av Omaha och Omaha Hi-Lo, 7 Card Stud, 7 Card Stud Hi-Lo och 5 Card Stud följer.7. LIMIT TEXAS HOLD’EM REGLER

Upp till 10 spelare sitter vid ett bord. Framför en av spelarna finns en dealer-knapp. Dealerpositionen förflyttas medurs, en possition i taget, före varje ny runda. Poker-systemet sköter själv uppgiften att faktiskt dela ut korten.

Hur en runda fungerar

Blinds/Mörkar: Först och främst måste de spelare som sitter närmast till vänster om dealern lägga blinds, vilket innebär att spelaren måste göra en satsning före korten delats ut. Detta för att säkerställa att en vinnande hand alltid vinner pengar. Den spelare som sitter direkt till vänster om dealern lägger den lilla blinden (small blind), vilken vanligtvis motsvarar hälften av den minsta tillåtna satsningen (t.ex. €2.5 vid ett €5/€10-bord). Spelaren som sitter till vänster om den lilla blidenlägger den stora blinden (big blind), vilken vanligtvis motsvarar den minsta tillåtna satsningen (t.ex. €5 vid ett €5/€10-bord).

Pocket-kort: Efter blindsen delas de första korten ut. Varje spelare får två kort som inte visas för någon annan. Dessa kort är spelarens hand.

Satsning 1: Spelaren direkt till vänster om den stora blinden börjar satsa och därefter flyttas turordningen medsols runt bordet. Varje spelare kan lägga sig (fold), checka, syna (call) eller höja (raise). Höjningar är möjliga att göra med bordets minsta insats (€5 vid ett €5/€10-bord). (Endast höjningar skiljer sig mellan Pot Limit och No Limit, vilket kommer förklaras ytterligare senare). Satsningar förklaras ytterligare nedan.

Floppen: Tre kort delas ut och visas på mitten av bordet. Dessa kort kallas "flop". Korten är alltså äppna och kan användas av samtliga spelare för att bygga upp bästa möjliga hand.

Satsning 2: Den andra rundan av satsningar genomförs därefter och går till på precis samma sätt som den första rundan av satsningar.

Turn: Efter att den andra rundan av satsningar är genomförd vänds ett fjärde kort upp på mitten av bordet. Detta kort kallas "turn" och följs av en tredje runda av satsningar.

Satsning 3: Även denna runda genomförs precis som den första och andra rundan av satsningar, men med ett undantag: den minsta tillåtna höjningar motsvarar den högre insatsen vid det aktuella bordet (€10 vid ett €5/€10-bord).

Rivern: Avslutningsvis vänds ett femte och sista kort upp mitt på bordet. Detta kort kallas för "river" och följs av en fjärde och avslutande runda av satsningar.

Satsning 4: Denna runda av satsningar genomförs precis som den tredje rundan av satsningar.

Showdown: Efter den avslutande satsningsrundan, beräknas den bästa handen (uppbyggd av fem kort) för respektive spelare. Både korten respektive spelare har på handen och de öppna korten på bordet kan användas för att komponera den bästa handen. Spelaren med den bästa handen (bestående av fem kort) vinner potten. Om den bästa handen för samtliga spelare skulle bestå av de fem kort som ligger öppna på bordet delas potten mellan samtliga spelare som följt med hela vägen till denna avslutande sekvens. Om du ser att du förlorat handen och du inte vill visa dina kort för de övriga spelarna kan kan du välja att mucka dina kort. Alternativet är att du visar dina kort för motståndarna och jämföra händerna.

Nästa runda: Efter att en hand är avslutad och en spelare vunnit potten, förflyttas dealer-knappen ett steg åt vänster och nästa hand börjar.

Hur man satsar

Spelaren som sitter till vänster om den stora blinden börjar satsningsrundan. Turordningen för satsningarna går medurs runt bordet. Alla satsar utifrån vad de tror att deras hand kommer att leda till.

Fold: Om du inte gillar dina kort, kan du folda/kasta dina kort. Om du har lagt en blind eller gjort en höjning, kommer du förlora de satsade pengarna, men du kommer inte förlora några ytterligare pengar på denna handen. Efter att ha foldat korten är du ute ur spelet tills nästa spelomgång.

Check/Call: Du kan stanna i spelet genom att kontrollera eller ringa. Om ingen satsning gjorts innan dig, kan du kontrollera utan att placera några pengar i potten. Om ett spel har gjorts, kan du ringa genom att placera samma belopp i potten.

Satsa/Höja/Re-raisa: Om du tror att din hand är bra nog, kan du göra en satsning. Om en annan spelare redan har satsat, kan du höja den.

Storleken på beloppen du kan satsa bestäms på förhand vid varje bord. Till exempel, vid ett €5/€10-bord är minsta satsningen €5 i de första två rundorna och €10 i de två sista. I limit-spel kan det finnas en satsning och tre höjningar i varje runda (satsa, höja, re-raise, re-raise). Efter tre höjningar är satsningsrundan maximerad och nästa kort delas (eller om det är den sista satsningsrundan, så bestäms vilken som är den bästa handen). I pot limit och no limit satsningarna inte begränsade på detta sätt.

All-in: När en spelare får slut på marker under en hand, behöver han/hon inte lägga sig. Istället kan spelaren välja att gå all-in. När du går all-in, satsar du alla dina marker och potten delas in i en huvudpott och en sidopott. Alla marker från höjningar över den spelare som går all-in läggs i sidopotten.

När rundan är över och spelaren som gått all-in inte har en vinnande hand, går både sidopotten och huvudpotten till den vinnande handen, precis som vanligt.

När rundan är över och spelaren som gått all-in har en vinnande hand går huvudpotten till denna spelare och sidopotten går till den näst bästa handen.

När flera spelare går all-in, kan flera sidopotter skapas. De olika pottarna indelas efter hand och i vilken ordning spelarna gick all-in. Den starkaste handen vinner potten som samlades tills han/hon gick all-in. Den näst starkaste handen får potten som samlades därifrån till den punkt när han/hon gick all-in, etc.

Satsningsrundan fortsätter tills alla spelare har lagt sig eller synat den tredje höjningen, eller att en re-raise synats av alla spelare (utom den som placerat insatsen) utan att ytterligar höjningar sker.

8. OMAHA POKER REGLER

Omaha följer samma regler som Texas Hold'em poker, med två undantag:

Spelare får fyra pocket-kort istället för två.

Spelare måste använda två pocket-kort och tre av de öppna korten i mitten av bordet när han/hon utser sin bästa hand.

Principen är densamma, men de två skillnader i reglerna kräver en helt annan strategi för att spela Omaha.9. OMAHA HI/LO REGLER

Omaha Hi/Lo följer samma regler som vanlig Omaha och det finns ytterligare ett sätt att vinna en del av potten.

Den höga vinnaren är spelaren med den bästa pokerhanden, vilket fungerar på samma sätt i både Omaha och Texas Hold'em. Det kan också finnas en låg vinnare. För att en hand ska bli just en låg vinnare ska den bestå av fem olika kort som alla är under nio. Både pocket-kort och de öppna korten på bordet kan användas för att bygga upp en sådan hand. Det är dock obligatoriskt att använda två av de kort spelaren har på handen.

Till exempel kan 3, 4, 5, 6 och 8 i vilken färg som helst vara en låg hand. Den lägsta låga handen är den låga vinnaren. Om en låg vinnare utses, delas potten 50/50 mellan den låga och höga vinnaren. Om det finns flera låga händer bestäms vinnaren genom att det högsta av de korten jämförs, sedan det näst högsta, etc. Om två eller fler låga händer är identiska, delas den låga potten mellan dem.

Det kan inte vara en låg vinnare vid varje hand. Dessutom kan en spelare tävla med två olika händer, men med samma hålkort, för Hi och Low.10. 7 CARD STUD REGLER

Detta spel spelas med max 8 spelare. Den viktigaste skillnaden mellan detta och andra spel är att i 7 Card Stud, finns det inga gemensamma kort vid bordets mitt. Varje spelare har sin egen individuella hand och i fixed limit-spel, det finns två insatsgränser.

De första två korten delas ut, men de övriga spelarna får inte se dem. De kommande korten kallas streets/gator (3:e, 4:e, 5:e och 6:e gatan), och de vänds upp på bordet. Det sista kortet, rivern, delas ut utan att visas för spelarna.

I början av varje runda, placerar alla spelare antes. Ante är en bråkdel av den lägsta tillåtna insatsen och tjänar samma syfte som blindsen i Hold'em spel.

Efter att den 3:e gatan har delats ut börjar spelaren med det lägsta öppna kortet satsningen. (Om två spelare visar kort av samma värde, bestäms ordningen enligt deras färger utifrån följande ordning: Spader, Hjärter, Ruter och Klöver)

Den första spelaren kan antingen göra en fullständig insats eller placera en bring-in, vilket är mindre än fullständig satsning. Precis som med blindsen i andra varianter behöver spelaren bara satsa mellanskillnaden om någon gör en fullständig satsning och den aktuella spelaren väljer att syna. De andra spelarna kan syna, avsluta insatsen eller höja.

När satsningarna har gjorts delas den 4:e gatan ut. Denna gång börjar spelaren med det högsta kortet eller kombinationen att satsa, och bring-in är inte längre möjligt. I detta skede kan alla spelare satsa på den höga gränsen, som kommer att tillämpas på alla efterföljande satsningar.

Samma procedur används för 5:e och 6:e gatorna samt rivern, förutom att den höga gränsen nu tillämpas oavsett om den användes för 4:e gatan eller inte. Efter att satsningar är placerade på rivern, utses den bästa pokerhanden (uppbyggd av fem kort) för respektive spelare. Den högst rankade handen vinner.11. 7 CARD STUD HI/LO REGLER

7 Card Stud Hi/Lo följer samma regler som vanliga 7 Card Stud, men innehåller även ett alternativ där potten delas mellan två vinnare vid en showdown: den spelare med den högsta och den med den lägsta handen.

En hand kvalificerar sig för lågt när det innehåller en kombination av fem olika kort med högsta möjliga värde av 8 (inklusive ett ess). Det är därför den här versionen av 7 Card Stud ibland kallas "stud åtta eller bättre". Det krävs ingen stege eller färg för den låga handen och den högsta låga handen är A, 2, 3, 4, 5.

Om det finns flera låga händer, bestäms den låga vinnaren genom att det högsta av de låga korten jämförs, sedan det näst högsta osv. Om två eller flera låga händer är lika, delas den låga potten lika mellan dem.

En hand kvalificeras som hög enligt klassiska regler för 7 Card Stud. Därför skulle en spelare kunna ha både den vinnande låga och höga handen och därmed ta hem hela potten. Till exempel räknas den bästa låga handen (A, 2, 3, 4, 5) också som en stege (eller färg) och skulle kunna bli den främsta höga handen på bordet.

Spelreglerna fungerar på precis samma sätt som vid klassisk 7 Card Stud. Efter att den 3:e gatan har delats ut börjar spelaren med det lägsta öppna kortet satsningen.

Observera att det finns en liten, men viktig, skillnad med satsningarna efter 4:e gatan. Med vanlig 7 Card Stud, har en spelare möjlighet att besluta om att satsa utifrån en låg eller hög gräns. I 7 Card Stud Hi/Lo, har spelare inte möjlighet att dubbla insatsen om en spelare har ett par vid fjärde gatan - alla satsningar håller sig till det nedre steget (t.ex. €2 i ett €2/€4-spel).

Specialfall för rivern

Notera att när 8 spelare deltar i spelet, tillämpas en särskild regel för rivern. Om alla 8 spelare är kvar i spelet kommer kortleken inte att räcka för att hantera ett 7:e kort för samtliga spelare (7 kort x 8 spelare är lika 56, medan det bara finns 52 kort i leken). I detta fall delas ett enda gemensamt kort ut och detta kort kan sedan användas av alla spelare för att fylla sin hand.

Avgörandet

Spelaren med den bästa femkorts-handen för hög (Hi) vinner halva potten, och spelaren med den bästa kvalificerade Låg (LO) handen vinner den andra halvan av potten. Om ingen hand kvalificerar sig för en låg hand, vinner den bästa höga handen hela potten.
När det finns en låg vinnare, men potten inte kan delas i två lika stora delar, går pottens sista marker till den vinnande höga handen. Resten av potten delas 50/50 mellan Hi- och Lo-vinnare.

Alla andra spelregler och fall är desamma som med 7 Card Stud.12. 5 CARD STUD REGLER

Detta är mycket likt 7 Card Stud och spelas utifrån samma regler (men med upp till 10 spelare). Skillnaden är att endast ett kort delas ut till varje spelare. Dessutom finns 2:a, 3:e och 4:e gatan, plus rivern.13. RANKING AV HÄNDER

Rankingen av händer från den högsta (Royal straight flush) till den sämsta (Högst kort) går enligt följande:

Hand Illustration Handdefinition

Royal straightflush

https://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_A.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_K.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_Q.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_J.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_10.jpg
En royal straight flush i hjärter med ess som högsta kort

Annat namn: «Färgstege»
De fem bästa korten i efterföljande ordning med samma färg. Royal straight flush är en färgstege med ett ess som högsta kort.

Straight flush

https://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_5.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_4.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_3.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_2.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_A.jpg
Färgstege med femma högt

Fem kort i efterföljande ordning i samma färg. Exemplet visar en färgstege med femman som högsta kort (enbart Ess kan användas som både lägsta och högsta kort i en stege).

Fyrtal

https://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/diamonds38_K.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_K.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_K.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_K.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/diamonds38_8.jpg
Frtal i kungar

Fyra kort med samma valör tillsammans med ett annat kort.

Kåk

https://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_Q.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_Q.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_Q.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/diamonds38_2.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_2.jpg
Kåk med damer och tvåor

Tre av samma valör (triss) plus ett par. I exemplet har vi triss i damer och par i tvåor.

Färg

https://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_K.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_10.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_9.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_8.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_7.jpg
Förg med kung högt

Fem kort i samma färg som inte ligger i efterföljande ordning (om det hade varit fallet, så hade det varit en färgstege)

Stege

https://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_A.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_K.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_Q.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_J.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_10.jpg
Stege med ess högt

Fem kort i direkt efterföljande ordning som ej är i samma färg (om det hade varit fallet, så hade det varit en färgstege)

Triss

https://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_5.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/diamonds38_5.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_5.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_9.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_3.jpg
Triss i femmor

Tre kort av samma valör tillsammans med två andra kort (om de två andra korten hade varit ett par hade det varit en kåk)

Tvåpar

https://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_7.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_7.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/diamonds38_4.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_4.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_J.jpg
Tvåpar i sjuor och fyror

Ett par av en valör samt ett annat par av annan valör. Om två spelar har samma högsta par så avgörs vinnaren enligt valören av det lägre paret. Om även det lägre paret är av samma valör så vinner den spelare vars återstående kort är högst.

Par

https://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_10.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_10.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/diamonds38_J.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_6.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_2.jpg
Par i tior

Två kort av samma valör. Om två spelare har samma par så bestäms vinnaren av den som har det högsta kortet utöver paret på handen.

Högt kort

https://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_K.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/diamonds38_J.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_9.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_8.jpghttps://betclick.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_5.jpg
Kung högt

Om ingen spelarna har någon av ovanstående kombinationer så vinner den som har högst kort. Om två spelare har samma högsta kort så bestäms vinnaren utifrån vem som har näst högsta kort utöver de korten.

14. RAKE

Everest Poker tar ut en liten avgift (rake) på de flesta potter och en liten inköpsavgift på de flesta turneringar.

Insatser - €0.02/€0.04 - €0.05/€0.10
Antal spelare
Rake per pottt
Max. Rake
2-10
€0.01 för varje €0.25 i potten
€0.04


Insatser - €0.10/€0.20
Antal spelare
Rake per pott
Max. Rake
2-10
€0.01 för varje €0.25 i potten
€0.1


Insatser - €0.25/€0.5 upp till €0.5/€1.00
Antal spelare
Rake per pott
Max. Rake
2-10
€0.02 för varje €0.50 i potten
€0.4


Insatser - €1.00/€2.00
Antal spelare
Rake per pott
Max. Rake
2-10
€0.02 för varje €0.5 i potten
€1.00


Insatser - €2.00/€4.00
Antal spelare
Rake per pott
Max. Rake
2
€0.2 för varje €5.00 i potten
€1.00
3-4
€0.2 för varje €5.00 i potten
€2.00
5-10
€0.2 för varje €5.00 i potten
€3.00


Insatser - €3.00/€6.00 upp till €10.00/€20.00
Antal spelare
Rake per pott
Max. Rake
2
€0.4 för varje €10.00 i potten
€1.00
3-4
€0.4 för varje €10.00 i potten
€2.00
5-10
€0.4 för varje €10.00 i potten
€3.00


Insatser - €20.00/€40.00
Antal spelare
Rake per pott
Max. Rake
2
€0.75 för varje €20.00 i potten
€1.00
3-4
€0.75 för varje €20.00 i potten
€2.00
5-10
€0.75 för varje €20.00 i potten
€3.00


Pot limit & No Limit - €0.01/€0.02 upp till €0.02/€0.05
Antal spelare
Rake per pott
Max. Rake
2-10
€0.01 för varje €0.15 i potten
€0.50


Pot limit & No Limit - €0.05/€0.10
Antal spelare
Rake per pott
Max. Rake
2
€0.01 för varje €0.15 i potten
€1.00
3-10
€0.01 för varje €0.15 i potten
€2.00


Pot limit & No Limit - €0.10/€0.20
Antal spelare
Rake per pott
Max. Rake
2
€0.01 för varje €0.20 i potten
€1.00
3-10
€0.01 för varje €0.20 i potten
€2.00


Pot limit & No Limit - €0.25/€0.50
Antal spelare
Rake per pott
Max. Rake
2
€0.01 för varje €0.20 i potten
€1.00
3-10
€0.01 för varje €0.20 i potten
€3.00


Pot limit & No Limit - €0.50/€1 upp till €5.00/€10.00
Antal spelare
Rake per pott
Max. Rake
2
€0.05 för varje €0.20 i potten
€1.00
3-10
€0.05 för varje €0.20 i potten
€4.00


Huset tar ingen rake under ett antal omständigheter:
 • Ingen rake på potter som är mindre än 3 x stora blinden
 • Ingen rake på händer som avslutas före floppen ("No Flop - No Drop")


15. CASH GAMES, SIT & GO & ONLINE-TURNERINGAR

Med Everest Poker kan du spela tre olika typer av spel:
 • Cash games (kontantspel), där du spelar så fort du får plats på något bord. Spelare kan komma och gå som de vill.
 • Sit N go-turneringar som startar så fort det uppsatta antalet spelare har registrerat sig för turneringen. Det spelas på samma sätt som en vanlig turnering.
 • Online-turneringar som startar på en utsatt tid och ett förbestämt datum.


16. CASH GAME-REGLER

Följande regler tillämpas:

 • Cash-games är alltid öppet; spelare kan ansluta sig till ett bord och lämna som de vill.
 • När du väljer en ledig plats vid ett bord så måste du ta med dig marker från ditt konto. Antal marker som är tillåtet att ha vid bordet bestäms utifrån insatserna (nivån). Minimum är 20 gånger den stora mörken och maximalt får du ta med dig 100 gånger den stora mörken.
 • Om en spelare inte har några marker kvar vid bordet så går det att hämta fler marker från kontot. Antal marker som är tillåtet att ta med sig in, ändras inte.
 • Om en spelare lämnar bordet och har för avsikt att komma tillbaka inom 60 minuter så måste den spelaren ta med sig samma antal marker tillbaka som när den lämnade.
 • När en spelare ansluter sig till ett nytt bord så måste han betala den stora mörken. Den måste betalas vid början av varje giv av alla spelare som vill vara med, en efter en, medurs. En spelare kan välja på att antingen betala den stora mörken direkt eller vänta på att den kommer till spelarens position.
 • Om spelaren vägrar att betala den stora mörken så kan den inte vara med i given, och kan inte vara med så länge den inte betalar den stora mörken.
 • Spelare får inte prata om sina kort, deras motspelares kort eller om given i allmänhet medan handen spelas.
 • En spelare som är inblandad i olämpligt uppträdande vid bordet (så som “chip dumping”, vilket betyder att spelaren satsar ovanligt mycket för att gynna en annan spelare) eller “blockering” (en strategi som går ut på att spela väldigt långsamt) kan bli diskvalificerad och kan även få sitt konto avslutat.
 • I händelse av en konflikt så skall beslut gjorda av Everest Poker vara slutgiltiga och ej överklagningsbara.
 • Efter eget gottfinnande förbehåller sig, Everest Poker rätten att när som helst ändra dessa regler.


17. SIT & GO-REGLER

Följande regler tillämpas:

 • Sit N Go-turneringar startar när tillräckligt många spelare har registrerat sig för turneringen.
 • När turneringen har börjat kan inte spelare ändra plats.
 • Målet för en Sit N Go-turnering är att en spelare slutar med alla marker.
 • Om en spelare lämnar ett Sit N Go-bord innan dess start så kommer inköpet bli återbetalat. Det kommer dock inte betalas tillbaka något om spelaren lämnar bordet efter att turneringen har börjat.
 • Alla spelare startar med samma antal marker, om inte annat anges. Mörkar och ante kommer att bli större efterhand.
 • Den stora mörken måste betalas av varje spelare, en efter en medurs innan varje giv kan börja.
 • Sit N Go-turneringar spelas utan paus.
 • Det är inte tillåtet för spelare att prata om sina hålkort, deras motståndares kort eller spelet i allmänhet under en pågående giv.
 • När det är en spelares tur att agera har han 30 sekunder på sig. Om spelaren har en aktiv internetanslutning och inte agerar under denna tid så kommer han att få lägga sig.
 • Om en spelare förlorar sin internetanslutning eller blir bortkopplad från servern så kommer hans mörkar och ante satsas och hans kort inte att visas till dess att hans anslutning är bra igen och han är med i turneringen.
 • På Sit N Go-bord så tillämpar Everest Poker "obligatorisk blind"-regeln för att se till så att alla spelare satsar den stora mörken när det blir den spelarens tur. Det är möjligt att se en giv där endast den stora mörken betalas ut, men inte den lilla: detta händer om spelaren som skulle betala den lilla mörken har blivit utslagen i den föregående given.
 • För Limit Sit N Go's, är varje satsningsrunda begränsad till en initial satsning plus tre höjningar. Denna begränsning gäller inte om det är fler än två spelare kvar i given. Det finns inga begränsningar i form av satsningar i No Limit-turneringar, medan det i Pot Limit-turneringar endast är storleken på potten som begränsar storleken på en satsning.
 • I händelse av att det blir en split-pott som inte kan delas lika till alla vinnare så kommer spelaren som sitter närmast dealern på vänster sida att få det kvarvarande skiljebeloppet.
 • Om flera spelare blir utslagna vid samma tidpunkt i turneringen så får spelaren som startade handen med flest antal marker den högsta rankingen i turneringen. Om spelarna blir utslagna samtidigt och hade samma antal marker vid början av handen så kommer den spelare som först registrerade sig till tävlingen bli rankad först.
 • När det endast är två spelare kvar i turneringen så får den spelare vars tur det är, satsa den stora mörken och den andra satsa den lilla mörken, och samtidigt bli tilldelad dealer-knappen.
 • Everest Poker uppmuntrar inte, underlättar inte och tillåter inte att spelare gör överenskommelser eller samarbetar på något sätt. En spelare som blir inblandad i sådan aktivitet anses bryta mot de allmänna regler och villkor för Everest och kan därav utsättas för olika straff inklusive men inte begränsat till, stängning av kontot eller utlämnande till berörda myndigheter.
 • En spelare som är inblandad i olämpligt uppträdande vid bordet (så som “chip dumping”, vilket betyder att spelaren satsar ovanligt mycket för att gynna en annan spelare) eller “blockering” (en strategi som går ut på att spela väldigt långsamt) kan bli diskvalificerad och kan även få sitt konto avslutat.
 • I händelse av en konflikt så skall beslut gjorda av Everest Poker vara slutgiltiga och ej överklagningsbara.
 • Efter eget gottfinnande förbehåller sig Everest Poker rätten att när som helst ändra dessa regler.


18. REGLER FÖR ONLINE-TURNERINGAR

Följande regler tillämpas:

 • Turneringar startar på en förbestämd tidpunkt och på ett förbestämt datum, även om vissa turneringar erbjuder dig alternativet att registrera sent. Om inte annat anges så kan en spelare registrera sig efter att en turnering har börjat till dess av den bestämda nivån för mörkar har uppnåtts eller till dess att kapaciteten är full, vilket av dem som händer först. För turneringar som inte erbjuder sen registrering så måste spelarna registrera sig i förväg. I detta fall så kan spelarna registrera sig så länge inte det maximala antalet spelare har nåtts, och upp till två minuter innan turneringsstart.
 • En spelare som registrerat sig till en turnering kan avregistrera sig fram till tio minuter innan turneringsstart. När perioden för avregistrering är över så kommer inget inköp att bli återbetalat. Om en spelare avregistrerar sig från en turnering under den tillåtna perioden för avregistrering så kommer inköpet automatiskt att återgå till spelarens konto på samma sätt som den betalades med. Till exempel, om en spelare registrerar sig till en turnering med hjälp av Summit Points, så kommer hans inköp att bli återbetalat i Summit Points.
 • Kort före att turneringen startar så kommer alla registrerade spelare bli slumpmässigt utplacerade på olika bord. Spelarna kan inte välja bord eller plats själva.
 • Om inte annat uppgetts så kommer alla spelare att tilldelas lika många marker medan mörkar och ante blir högre under spelets gång.
 • Alla spelare förväntas ansluta sig till Everest Poker och vara redo för spel minst tio minuter innan schemalagd start. Om en spelare inte dyker upp i tid för turneringen så kommer hans mörkar att bli utbetalade och hans kort dolda till dess att han deltar i turneringen.
 • I händelse av att en pågående turnering blir avbruten på grund av ett teknisktproblem eller driftsproblem, eller för någon annan anledning, så kommer spelare som åkt ur turneringen inte att få tillbaka sitt inköp eller få något återbetalat. Everest Poker kommer att dela ut prispotten till några eller spelare efter eget gottfinnande. Om turneringen blir avbruten innan den har börjat kommer alla inköp att betalas tillbaka.
 • Vid starten av turneringen så kommer ett kort av 13 kort tas från samma färg, (till exempel klöver) och slumpmässigt delas ut till alla spelare. Den spelare som får det högsta kortet kommer att få dealer-knappen.
 • Alla turneringar spelas så att en ensam spelare till slut har alla marker. I de turneringar där ett specifikt antal spelare får samma pris så slutar turneringen när det antal spelare har uppnåtts.
 • När det är någons tur så har den spelaren 30 sekunder på sig att agera. Om en spelare som har en aktiv internetanslutning inte agerar inom den tidsramen så kommer korten att "brännas" och han kommer få lägga sig.
 • Om en spelare förlorar sin internetanslutning eller blir bortkopplad från servern så kommer hans mörkar och ante att att satsas och hans kommer kommer att brännas till dess att han är tillbaka vid bordet.
 • På turneringsbord så tillämpar Everest Poker reglerna om obligatorisk mörk för att se till att alla spelare satsar mörkarnaDet är möjligt att se en giv där endast den stora mörken betalas ut, men inte den lilla: detta händer om spelaren som skulle betala den lilla mörken har blivit utslagen i den föregående given.
 • För Limit-turneringar är varje satsningsrunda begränsad till en initial satsning plus tre höjningar. Denna begränsning gäller inte om det endast är två spelare kvar i given. Det finns inga begränsningar vad gäller satsningar i No Limit-turneringar medan det i Pot Limit-turneringar endast finns en begränsning för pottstorlek.
 • I händelse av att det blir en splitt- pott som inte kan delas lika till alla vinnare så kommer spelaren som sitter närmast dealern på vänster sida att få det kvarvarande skiljebeloppet..
 • I turneringar där man får göra återköp så kallade re-buys så kan en spelare köpa fler marker genom att betala en liten avgift. I de flesta fall är denna kostnad lika med den initiala avgiften. Spelare kan endast få lika mycket marker som han hade från början. Dock kan följande saker variera beroende på turnering: situationen som en spelare kan göra återköp, antal marker som går att få, avgiften för återköpet och de tillåtna valutorna. I alla evenemang gäller dock att, en spelare endast kan göra återköp när hans marker är lika många eller färre än vad han startade med.
 • “Add-ons” är vanligtvis tillgängliga i turneringar där återköp är tillåtet. En add-on tillåter en spelare att efter lagda avgifter få en hög med marker till. Add-ons tillåts alltid, oavsett antal marker som spelaren har kvar, till skillnad från återköp som endast är tillåtet när spelaren har mindre marker än vad han eller hon började med.
 • Om flera spelare blir utslagna vid samma tidpunkt i turneringen så får spelaren som startade handen med flest antal marker den högsta rankingen i turneringen. Om spelarna blir utslagna samtidigt och hade samma antal marker vid början av handen så kommer den spelare som först registrerade sig till tävlingen bli rankad först.
 • När spelare slås ut ur turneringen så kommer de kvarvarande spelarna att omgrupperas till ett mindre antal bord. När spelare flyttas från ett bord till ett annat så kommer Everest Poker att göra allt för att undvika att spelare får betala mörkar två gånger efter varandra eller för många gånger.
 • Everest Poker försöker att hålla ett jämnt antal spelare på varje bord. I händelse av att det endast 6 spelare eller mindre så kommer spelet på det bordet bli avbrutet till dess att antalet spelare är balanserat.
 • Om en spelare vinner en del av prispotten när han eller hon är utslagen så kommer spelarens konto att krediteras när han eller hon har lämnat bordet. För återköpsturneringar så delas priser inte ut före dess att perioden för återköp har löpt ut.
 • När som helst under turneringen kan klienten börja med hand för hand-spel. Denna sorts giv tar plats när klienten väntar på att alla bord ska avsluta sin nuvarande hand före den nästa börjar. Målet med hand-per-hand-spel är att göra det svårare för spelare att ta för mycket tid på sig i hopp om att någon annan ska åka ut före på ett annat bord. .
 • När det endast är två spelare kvar i turneringen, så får den spelare vars tur det är betala den stora mörken medan den andra spelaren betalar den lilla mörken och samtidigt får dealer-knappen.
 • Everest Poker uppmuntrar inte, underlättar inte och tillåter inte att spelare gör överenskommelser eller samarbetar på något sätt. En spelare som blir inblandad i sådan aktivitet anses bryta mot de allmänna regler och villkor för Everest och kan därav utsättas för olika straff inklusive men inte begränsat till, stängning av kontot eller utlämnande till berörda myndigheter.
 • En spelare som är inblandad i olämpligt uppträdande vid bordet (så som “chip dumping”, vilket betyder att spelaren satsar ovanligt mycket för att gynna en annan spelare) eller “blockering” (en strategi som går ut på att spela väldigt långsamt) kan bli diskvalificerad och kan även få sitt konto avslutat.
 • händelse av en konflikt så skall beslut gjorda av Everest Poker vara slutgiltiga och ej överklagningsbara.
 • Efter eget gottfinnande förbehåller sig Everest Poker rätten att när som helst ändra dessa regler.
 • I händelse av att Everest anser att en eller flera extraordinära händelser har skadat utvecklingen av evenemanget så förbehåller sig Everest rätten att avbryta alla relaterade insatser i evenemanget/en.


19. TYP AV BONUS

Stegvis bonus: Detta är standardbonusen hos Everest Poker. Detta innebär att bonuspengarna växlas till riktiga pengar i delsummor och betalas ut till ditt saldo med riktiga pengar i takt med att du tjänar dem. Genom att spela vid bord eller turneringar för riktiga pengar kommer du att tjäna Summit Points. Du tjänar Summit Points till kursen 10 SP för varje 1 euro i rake och varje delbonus kommer att frisläppa en given pengasumma när du uppfyller ett visst poängmål. Dessa frisläppskurser kommer att variera beroende på bonus/erbjudande; var därför vänlig att hålla koll på den specifika bonusens/erbjudandets regler och villkor.

Ytterligare stegvis bonus: Den här bonusen får du automatiskt när ett visst antal Summit Points har samlats in. Denna bonus kommer endast att sättas in på ditt konto när de förbestämda kraven har mötts. Vid slutet av bonusperioden kommer den bonusen som eventuellt inte blivit upplåsts att gå förlorad.

Direktbonus: En direktbonus blir automatiskt insatt på ditt konto när den läggs till, givet att ditt konto möter kraven som är uppsatta här nedan. Det finns inga ytterligare krav som du måste uppfylla för att få denna bonus.

Klumpsummebonus: En klumpsummebonus blir utdelad när alla krav är uppfyllda. Exempelvis, kan en bonus kräva 200 Summit Points. När den här bonusen blir aktiv så måste du tjäna alla 200 Summit Points före utgångsperioden för att den ska bli krediterad ditt konto. Du kommer inte få en viss del av bonusen om du bara samlar in ett lägre antal Summit Points.20. ALLMÄNNA KRAV FÖR BONUS

Everest Poker delar ut bonusar till berättigade spelare under följande regler och villkor:

 • Syfte - Bonusar delas ut i god tro av Everest Poker som ett incitament för kunder att prova spel för riktiga pengar, för att öka spel på vissa former, för att prova nya spel eller av tacksamhet till lojala kunder som återvänder kontinuerligt. De är endast menade för spelare som använder Everest Pokers mjukvara, webbsida och tjänster för nöjes skull och de kommer att återkallas, nekas eller tillbakadragen gällande spelare som missbrukar syftet med detta erbjudande.
 • Selektivt erbjudande – Everest Poker förbehåller sig rätten att själva välja ut vilka spelare som skall få erbjudanden, bonusar eller speciella inbjudningar. Everest Poker är inte skyldiga att redovisa kriterierna utifrån varför vissa spelare blir utvalda för sådana erbjudanden eller att utöka erbjudanden till spelare som inte är med i den valda gruppen.
 • Begränsning – Beviljandet av bonusar (tidsenlig, registrering eller specialerbjudande, lojalitets eller annan typ) är begränsat till en per kombination av: en person, familj, hushåll, geografisk adress, postnummer, e-postadress, betalningsmetod konto/kort och delad datormiljö (som till exempel bibliotek eller arbetsplats). Denna begränsning gäller för alla anslutna bolag, dotterbolag och partners till Everest Poker. Om en partnerwebbsida har samma kampanj så kan en person inte få samma erbjudande från båda webbsidorna.
 • Användning - Bonusbeloppet på ditt bonuskonto kan inte tas ut eller användas för satsningar; det kan dock tjänas in genom relevant spelande för riktiga pengar. Alla bonusar som är intjänade kan användas för spel om riktiga pengar eller bli uttagna när som helst. Bonusar kan inte bytas ut, överföras eller flyttas till andra spelares konton.
 • Villkorligt erbjudande – Everest Poker förbehåller sig rätten att ändra dessa regler och/eller att avsluta alla kampanjer eller bonusar när som helst efter eget gottfinnande, utan anledning eller motivering. Everest Poker förbehåller sig även rätten att neka en bonus, en serie av bonusar eller ett program av bonusar till en spelare eller en grupp av spelare när som helst, utan varning, anledning eller motivering.
 • Bonusmissbruk - Spelare måste spela individuellt och i underhållande syfte på våra bord där man spelar om riktiga pengar. Spelare får inte missbruka kampanjer eller bonusar genom att skapa flera konton eller genom att verka som en del av ett syndikat för att bedra Everest Poker eller andra spelare. Everest Poker kommer att avsluta kontot för alla spelare som misstänks försöka missbruka kampanjer. Beslut angående missbruk kommer enbart att tas av Everest Poker och alla beslut är slutgiltiga. Everest Poker kan och kommer att stänga av spelare utan att uppge skäl.
 • Konflikter - I alla konflikter gällande bonusar är Everest Pokers beslut slutgiltigt och skall vara bindande för spelaren.
 • Exklusiva bonusar kan inte kombineras eller användas med andra kampanjer om inte annat anges i bonuserbjudandet.


21. BERÄTTIGAD TILL BONUS

 • Deltagande är begränsat till spelare som är i laglig ålder inom tillämpad lag inom deras jurisdiktion. Om du befinner dig i en jurisdiktion som förbjuder spel om riktiga pengar så är du inte berättigad att motta bonusar. Enligt gällande spelrestriktioner så kommer spelare från vissa områden automatiskt utestängas från deltagande. Det är var och ens ansvar att följa gällande lag och restriktioner som tillämpas vid hans eller hennes jurisdiktion. Om du inte får en bonus kan det bero på lokala restriktioner.

 • Giltigt spelkonto - Du måste inneha ett giltigt spelkonto hos Everest Poker med god status för att få bonus. Du måste öppna ett konto och förse oss med all information som efterfrågas, sanningsenligt och korrekt. Inga konton som innehåller falska eller missledande uppgifter eller som är inaktivt, avstängt eller låst kommer att vara berättigade till någon bonus.
 • Kvalificerande insättning – I de flesta fall, och i alla fall där det inte står något annat, så behövs en kvalificerad bonus för att ditt spelkonto ska vara berättigat till att motta bonusar. Kvalificerade insättningar är de som uppfuller minimikraven och använder en tillfredställande betalningsmetod bland annat. Resterande krav finns specificerade vid varje bonuskampanj.

 • Kvalificerande spel - Summit Points som tjänas in under rejkade spel för riktiga pengar eller tjänas i samband med deltagande i STT-turneringar och MTT-turneringar kan användas för att erhålla bonusar. Summit Points krediterade ditt konto för gratisspel eller vunna i Summit Pointsbord eller turneringar räknas inte som gällande för att låsa upp bonusar.

 • Ogiltiga om förbjudet - Bonusar och spel för riktiga pengar är föremål för alla tillämpade lagar. Bonusar och spel för riktiga pengar förklaras ogiltiga om spel för riktiga pengar är förbjudet. Det är spelarens ansvar att följa gällande lag och lokala restriktioner.


22. ANVÄNDNING AV BONUS

 • Lägga till bonusar - Det är fullt möjligt att du erhåller bonuskoder via kampanjbrev, e-post och/eller andra källor. Genom att knappa in dessa koder på din konto sida kan du lägga till dem till ditt konto. Multipla bonusar kan erhållas och lägger sig i så fall i kö, så när första bonusen i kön är intjänad, börjar du automatiskt tjäna in på bonusen på tur i kön. Dock har inte alla spelarkonton tillgänglighet till alla bonusar. Välkomstbonusen krediteras till en spelare automatiskt enligt regler och villkor och ingen bonuskod behöver knappas in.
 • Intjänade bonusar - När du har uppfyllt alla krav så kommer den första tillgängliga bonusen bli aktiv på ditt konto. Bonusar tjänas in en åt gången i kronologisk ordning enligt datumet när bonusen blev insatt på ditt konto. Vissa bonusar kommer att sättas in på ditt konto direkt, när du skriver in bonuskoden, men oftast måste du låsa upp en bonus genom att samla in Summit Points.
 • Utgångsdatum - Bonusar delas ut enligt en tidsbegränsad period. Om inte annat anges i erbjudandet så har spelare upp till 30 dagar på sig från det att bonusen blev aktiv att samla in tillräckligt med poäng för att låsa upp den genom kvalificerande spel. All bonus som inte har blivit upplåst efter 30 dagar kommer att gå förlorad. Utgångsdatumet för alla bonusar är synliga på kontosidan med dina bonusar.
 • Status - Du kan se statusen på alla bonusar genom att klicka på bonusknappen i klienten eller genom bonuskonto vid kassan.


23. SYSTEM FÖR SUMMIT POINTS

Summit Points tjänas in genom att delta i spel för riktiga pengar och kan användas för att låsa upp bonusar.

Berättigande

Du är berättigad till belöningar inom Everests poängskala enligt följande:

 • Du är en registrerad Everest Poker-spelare med god status.
 • Du måste få pocket-kort för att kunna motta Summit Points för en hand. Spelare som "är borta" får inte Summit Points.
 • Genomgående för alla bord och turneringar för riktiga pengar får spelaren 10 Summit Points pro rata för varje 1 € (EUR); 12 Summit Points för varje 1£ (GBP) och 7 Summit Points för varje 1€ (USD) de genererar i rake och avgifter. Delar av poäng betalas ut för inträdesavgifter på mindre än 1 euro.
 • Inga poäng delas ut för händer där det inte tas någon rake.
 • Summit Points tjänas inte in under deltagande i gratisturneringar.
 • Summit Points krediterade ditt konto för gratisspel eller vunna från Summit Pointsbord eller turneringar räknas inte för att låsa upp bonusar. Läs ‘Användning Av Bonus’ ovan för mer information.
 • Spelare får inte Summit Points genom deltagande i turneringar som de köper in till med hjälp av Summit Points eller för kontantspel där Summit Points används för att köpa marker.
 • Poängfördelningen av bord med £ och € kommer variera beroende på aktuell växlingskurs gentemot EURO. Byte av växlingskurs kommer att äga rum en gång i månaden. Everest kan inte hållas ansvariga för eventuella förluster eller ekonomiska risker som beror på valutakursförändringar. I samtliga fall som rör poängfördelning skall Everests beslut betraktas som slutgiltiga.
 • Antalet tilldelade poäng för bord där £ och € tillämpas som valuta kommer att variera beroende på växelkursen jämfört med USD. Växelkursen beräknas en gång i månaden. Everest kan inte hållas ansvarig för förluster eller den ekonomiska risk som uppstår på grund av valutakursförändringar. I alla frågor som rör fördelning av Summit Points kommer Everests beslut vara slutgiltigt.
 • Summit Points har inget värde utanför siten och de kan inte bytas/säljas eller överföras mellan spelare.
 • Summit Points raderas från ett spelarkonto i samband med att det kontot avslutas.
 • Everest har rätten att när som helst radera- eller ställa in utbetalningar av Summit Points helt utan orsak och utan att först meddela spealre om detta.
 • Everest har rätten att neka individer, grupper och/eller regioner från att ta del av systemet för Summit Points.


24. KAMPANJER

Följande villkor gäller för alla kampanjer som erbjuds av Everest Poker på webbplatsen. I händelse av avvikelser mellan dessa regler och villkor för sajten och kampanjens särskilda regler och villkor har de sistnämnda företräde:

 • Bedrägeri- och säkerhetskontroller utförs regelbundet bland alla konton för att säkerställa att kampanjernas och nätverkets generella regler och villkor efterföljs.
 • Endast spelare som innehar ett konto på Everest Poker har rätt att delta i kampanjer som visas på webbplatsen.
 • Alla meddelanden i chattfunktionen som kan hjälpa spelare att få en vinnande hand eller att soft-spela kommer resultera i diskvalifikation och att kontot suspenderas. Regler för användning av chattfunktionen finns i avsnitt 3 "Bedrägeri" här ovan.
 • I händelse av att bonusmissbruk identifieras eller misstänks av Everest kommer priser inte delas ut till kontoinnehavarna i fråga. Everest förbehåller sig rätten att förbjuda eller utestänga vissa individer, grupper eller regioner från alla kampanjer med omedelbar verkan. "Missbruk" inkluderar, men är inte begränsat till, användningen av flera konton för att vinna fler priser.
 • I händelse av ett långvarig driftstopp på grund av system- eller nätverksfrågor förbehåller sig Everest Poker rätten att ändra datum eller förlänga en kampanj.
 • Everest Poker förbehåller sig rätten att vägra en spelare tillträde till kampanjer eller att ändra, alternativt dra tillbaka, hela eller delar av kampanjer samt att ändra eller dra tillbaka priserna när som helst.
 • Everest Poker förbehåller sig rätten att ändra reglerna för alla race eller turneringar inom alla kampanjer och/eller att ändra reglerna för all kampanjer som helst.
 • Everest Poker kan inte hållas ansvarig för fel i som orsakats av händelser utanför dess kontroll, inkluderat alla omständigheter som kan anses som ‘force majeure.’
 • Genom att delta i kampanjen förstår och accepterar du att Everest strängt förbjuder automatiserat eller robotliknande, mekaniskt eller elektroniskt spelande eller eventuella program som gör automatiska beslut i spelen eller på sajten. Skulle Everest misstänka att något sånt används på sajten på har Everest rätten att annullera eventuella spel eller insats som vi misstänker har placerats genom att använda något sådant program. Vi har även rätten att exkludera en kund från kampanjen och/eller neka kunden priser som vinns på ett sådant sätt eller suspendera ett konto som är under utredning och misstänks för detta. Everest anser att dessa sorts program räknas som fusk och Everest kan efter eget gottfinnande neka att betala ut ersättning till kunden som använder sig av något sådant program eller neka eventuella oavslutade spel.
 • Vinnarna tillåter att Everest Poker använder deras namn, profil, bild, användarnamn och plats publiceras på www.everestpoker.com och andra sidor som drivs och/eller ägs av Everest samt i annat marknadsmaterial som är kopplat till Everest Poker i samband med denna och framtida kampanjer och andra aktiviteter kopplade till Everest, helt utan någon form av ersättning.
 • Priser krediteras vanligtvis manuellt till spelares konton inom 72 timmar efter kampanjens slut.
 • Spelare som på grund av lokal lagstiftning inte får spela på sajten är exkluderade från alla kampanjer.
 • Everest Pokers beslut är slutgiltiga i alla former av dispyt (inklusive placeringarna som visas på topplistorna i samband med olika kampanjer).


25. REGLER OCH VILLKOR FÖR LIVE-TURNERINGAR

 • Ditt berättigande och deltagande i live, offline-event via Everest Poker är föremål för följande:

 • Deltagande i en Everest Poker-turnering kan kvalificera dig för ett prispaket som inkluderar resor till ett live-evenemang i ett annat land. Vi kallar detta "Event".
 • De startande måste vara tillräckligt gamla enligt lag för att spela evenemanget. Alla spelare kommer att få visa upp bevis på ålder (pass eller annat giltigt foto-ID). Spelare får endast delta i online-satelliter om de är över 18 år då de spelar satelliten och enbart om de är i legal ålder för att spela eventet som de kvalar till, i det område där eventet spelas, innan eventet spelas. Minimiåldern för att spela evenemang bestäms av casinot som håller i eventet. i De flesta europeiska casinon är minimiåldern 18 år, medan minimiåldern i USAs casinon oftast är 21. Det är spelarens ansvar att kontakta casinot för att verifiera att de är tillräckligt gamla enligt lag att spela inför varje event.
 • Genom att delta i en satellit på Everest Poker, eller i eventet så garanterar du Everest Poker rättigheterna att använda ditt namn och ditt godtyckande till att det används för marknadsrelaterade aktiviteter utan kompensation.
 • Alla vinnare av prispaket kommer att få en eller flera prylar med Everest Pokers logga på, vilket de måste använda under spel i eventet.
 • Du godkänner att du kommer att hjälpa marknadsföra Everest Poker och bete dig som en ambassadör för Everest Poker under och efter eventet, inklusive men ej begränsat till, möte med pressen och att delta i evenemang som sköts av Everest Poker.
 • Du kan eventuellt få skriva en avståendeklausul innan du spelar eventet. Den kan innehålla tillstånd för att filma och visa ditt deltagande i evenemanget. Antingen går du med på att skriva på klausulen från eventet eller mediabolaget och dess partners eller så kommer du inte att tillåts spela eventet och din plats kommer gå förlorad, utan kompensation.
 • Under eventet så kommer strikta regler angående spelarbeteende att krävas. Dessa kan innehålla straff upp till att innehålla diskvalificering, för fult språk, skymfa dealern, spelare eller någon annan person på eventet, eller annat beteende vilket eventsponsorn efter eget gottfinnande anser är olämpligt. Om du får ett straff eller blir diskvalificerad från eventet på grund av regelbrytning så tar Everest Poker inget ansvar för din medverkan, som kan gå förlorad.
 • Om inte annat angetts i regler och villkoren för den kvalificerande kampanjen är paketet som du får (inköp och resekostnader) till eventet inte utbytbart och ej överföringsbart. Vinstpaketet går förlorat om den vinnande spelaren väljer att inte delta i eventet.
 • Spelare är ansvariga för att teckna sin egen reseförsäkring. Everest Poker ska inte vara ansvarigt för att sätta upp någon form av försäkring för spelarens räkning och kan inte hållas ansvarigt i händelse att en spelares egemdom går förlorad, slutar fungera eller stjäls under resan till eventet.
 • Om ett event blir avbrutet eller utsålt innan vinnarens plats i eventet så kan Everest Poker efter eget gottfinnande erbjuda vinnaren alternaiva kompensationer så som kontanter lika stora som inköpet eller inköp till ett annat event.
 • Du bekräftar att din e-post-adress, postadress och telefonnummer som står angivna på ditt Everest-konto stämmer, och bekräftar att namnet som står på det kontot är det samma som spelar eventet. Vid händelse av konflikt i detta avseende kan spelaren diskvalificeras eller gå miste om sin plats och pris.
 • I händelse av någon konflikt gällande några regler och villkor för någon av Everests kampanjer kommer Everest Pokers beslut vara slutgiltigt.
 • Detta avtal kommer att skrivas under personligt innan starten för eventet och alla spelare måste visa upp giltigt foto-ID eller pass.
 • Alla satelliter kommer endast att dela ut platser när den totala prispotten överstiger minst ett (1) inköp till den berörda turneringen. Om detta krav inte är uppfyllt, så kommer priser endast att delas ut som kontanter. Om den totala prispotten överstiger (1) inköp för den berörda turneringen så kommer resterande pengar att delas av de som placerar sig bäst i den satelliten.
 • I händelse av avvikelser mellan dessa Live-turnerings-regler och villkor och andra regler och villkor som relaterar till att vinna live-evenemang, ska de regler och villkor för den specifika kampanjen gälla, följt av dessa regler och villkor för live-turneringar följt av de allmänna reglerna och villkoren för Everest.

 26. REGLER OCH VILLKOR FÖR LOJALITETSBUTIKEN

 • Dessa Loyalty Store Villkor är utöver de Everest Allmänna villkor. Om du har några frågor, kontakta vår kundtjänst på support@everestpoker.com.
 • Vänligen, räkna med att det kan ta upp till 45 dagar efter att ordern placerats till att varan levereras.
 • När din beställning har behandlats kan du inte upphäva eller ändra ordern.
 • Kunden är själv ansvarig för att rätt data anges i orderformuläret. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i extra leveranskostnader uppstår för kunden.
 • Kunden är ansvarig för att korrekt e-postadress, leveransadress och telefonnummer finns angiven i det aktuella Everest-kontot.
 • Kunden är ansvariga för att sökerställa att någon person finns tillgänglig för att ta emot och registrera produkten vid leverans. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i att extra fraktkostnader uppstår då ordern inte kan levereras.
 • Om en varan kommit till skada hos tillverkaren, på ett lager, hos speditören eller i transporten, kommer tredjepartsleverantören ersätta objektet. Men skadade varor på grund av kundens försummelse eller genom allmänt slitage kommer inte att ersättas eller återbetalas.
 • Order är föremål för lagertillgänglighet. Skulle en produkt vara slut i lager, kommer kunderna få rekomendationer om att antingen invänta en ny vara eller få samtliga poäng återbetalade i sin helhet.
 • Alla paketresor som erbjuds av Everest är föremål för tillgänglighet och straff som resulterar i annullering. Everest erbjuder inte reseförsäkring med paketen. Begär villkor för den specifika beställningen för fullständig information.
 • Alla specialanpassade objekt är icke returnerbara och återbetalas inte.
 • På grund av legala restriktioner kan vissa produkter inte levereras till vissa länder. Om detta är fallet, förbehåller sig Everest rätten att kreditera kundens konto med produktens värde eller att återbetala kundens hela poäng/buy-in.
 • Genom att göra en order i Loyalty Store godkänner du att dina personuppgifter delas med våra tredjepartsleverantörer i syfte att behandla din beställning och leverera de produkter du beställt.
 • Everest förbehåller sig rätten att byta eller ändra kampanjer när som helst.
 • Everest förbehåller sig rätten att lägga till, ta bort eller ändra vilka produkter eller tjänster som gäller för alla annonserade kampanjen när som helst.
 • Everest förbehåller sig rätten att ta bort objekt från lojalitetsbutiken när som helst.
 • Everest förbehåller sig rätten att ta bort produkterlinjer från lojalitetsbutiken när som helst.
 • Antalet poäng som respektive produkt kostar i butiken kan ändras när som helst. När en order är skickad och bekräftad kan priset dock inte ändras.
 • För kunder som köper live-event via lojalitetsbutiken, kan Everest inte på något sätt hållas ansvariga för eventuella skador, förluster eller kostnader som uppkommer som en direkt eller indirekt följd av att delta i någon live-event.
 • Everest-ledningens beslut är slutgiltiga i alla frågor.