LÄR DIG ALLA TERMER MED VÅR ORDLISTA!

Ordlista för Poker

Poker är ett komplicerat spel och vi förstår att vissa termer inte är bekanta för alla. Därför har vi satt ihop den här ordlistan med vanligt förekommande pokertermer för att hjälpa dig förstå spelet bättre:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö |

A

Add-on : Är oftast tillgänglig när re-buy-perioden i en turnering är över. En add-on är ett köp av extra marker för en satt avgift.

Aggressive : Sägs om en spelare som höjer insatsen ofta och gärna med vilka håIkort som helst.

All-in : När hela stapeln av pokermarker satsas.

Ante : En liten "tvingad" insats som varje spelare lägger i potten innan några kort har delats ut. Ante tillämpas för att snabba upp spel eftersom spelare som lägger sig alltid förlorar beloppet som motsvarar anten.B

Backdoor - Bakdörren : Kallas det om man behöver två specifika kort i rad på turn och river för att få ihop en vinnande hand.

Exempel: dina hålkort är 7-8 och floppen är 9-Ess-2, då behöver du en tia på turnen och en knekt på rivern för att få ihop till en stege. Det kallas för bakdörren eftersom du fick hjälp av de två sista korten på bordet.

Bad Beat : Att sitta på en vinnande hand som blir slagen av en bättre hand tack vare turn- och/eller river-kortet.

Bankrulle : Det totala beloppet en spelare förfogar över.

Big Slick : Ett smaknamn för Ess-Kung (i samma färg eller inte) som hålkort.

Blinds - Mörken : Insats som görs obligatoriskt av de två spelarna omedelbart till vänster om givaren. Närmast givaren är lilla mörken och nästa är stora mörken, som normalt är dubbelt så stor som den lilla.

Bluff : Att försöka lura motspelarna att man har en bättre hand än man verkligen har.

Board - Bordskort : Dessa är korten som ligger uppåtvända på bordet och kan användas av alla för att få ihop en hand.

Bounty : En belöning man får man man slår ut en viss spelare ur en turnering. Dessa turneringar kallas Bounty Hunters.

Bring-in : För stud-spel, en obligatorisk insats för den spelare med lägsta öppna kort.

Burn - Bränna kort : Varje gång ett nytt kort kommer i spel på bordet måste givaren ta översta kortet från leken, utan att visa det, och lägga det åt sidan. Nästa kort i leken är det som vänds upp och kommer i spel. Anledningen för detta är att undvika fusk.

Button - Knappen : En bricka som markerar vem som är givare. Knappen flyttas medurs till nästa spelare inför varje ny hand.

Buy-in - Inköp : En avgift som måste betalas av en spelare för att gå med i en turnering. Beloppet kan variera beroende på turneringsformatet. Buy-in är också summan en spelare tar med sig till bordet vid cash-spel.

C

Call - Syna : Att lägga samma summa pengar i potten som den senast gjorda satsningen eller höjningen för att fortsätta vara med i spelet.

Cash game - Cash-spel: Spel för riktiga pengar varje hand. Till skillnad från turneringar, då dina marker har ett nominellt värde, har varje marker ett specifikt värde i riktiga pengar.

Check - Passa : Passa kan man endast göra om ingen spelare har satsat eller höjt innan det är dags att agera. Passa betyder att man helt enkelt står över sin tur att agera till nästa spelare till vänster. En spelare som passat är fortfarande med tills han/hon lägger sig, men kan förstås också syna eller höja om en spelare senare i turordningen valt att satsa.

Check Raise - Pass-höja : En taktik som innebär att man passar för att få en motspelare att satsa så man kan höja när det är ens tur att agera igen.

Connectors - Kopplade : Sägs om två kort som följer varandra i värde, som 8 och 9.

Continuation bet : När en spelare tar initiativet före floppen och höjer, för att sedan fortsätta satsa efter floppen även om spelarens hand inte förbättrades. En väldigt vanlig taktik för att höja potten om man har bra hålkort, typ A-K.

Cooler : Kallas det om man har en riktigt bra hand som blir slagen av en bättre hand. Till exempel när man får en triss på floppen tack vare ett hålkorts par och en motspelare också gör det, fast en bättre triss.

Cut-off : Kallas platsen omedelbart till höger om givaren.

D

Dead blind - Döda mörken : En mörk som lagts på bordet av en spelare som inte sitter vid bordet.

Dealer’s choice - Givarens val : Ett cash-spel där givaren, inför varje hand, bestämmer vilket spel som skall spelas innan korten delas ut (Hold’Em, Omaha, Stud...etc).

Draw - Drag : Sägs om en hand som behöver ett eller fler kort för att komma till en specifik kombination. Exempel på en drag-hand är om man får två av samma färg som hålkort och ytterligare två kommer på floppen. Då saknas ett för att komma till färgen.

Drawing dead - Dra död : En hand som inte kan slå en motspelares hand oavsett vilka kort som kommer på bordet.

E

F

Family pot - Familjepott : En hand där alla spelarna vid bordet synat före floppen.

Feeder : Se satellit.

Flop - Floppen : De första tre korten som vänds upp på bordet i Hold Em' och Omaha.

Fold - Lägga sig : Att överge en hand, betyder att man inte synar eller höjer en satsning.

Freeroll : En turnering som inte kräver en avgift att gå med i men där det ändå är möjligt att vinna riktiga pengar.

G

 

H

Heads up : När bara två spelare spelar mot varandra.

Hi-jack : Kallas platsen till höger om cut-off, det vill säga andra platsen till höger om givaren.

Hole cards - Hålkort : Korten som ges till spelaren och som bara han/hon kan se. Två i Texas Hold Em' och fyra i Omaha.

I

J

K

Kicker- Sidokort : En kicker, eller sidokort, kallas det kortet som används för att avgöra vilken hand som vinner om de är av samma rang. Till exempel, om en spelare har K-8 som hålkort mot A-8 och båda spelarna får par i åttor så vinner A-8 eftersom esset är högre än kungen. Kickern är alltid viktig att ha i åtanke.

L

Lay down : Kallas det om man lägger sig med en bra hand i tron att motspelaren har en ännu bättre hand.

Limits - Fasta satsningar: Limits kan tillämpas för varje satsning och höjning. Det finns tre olika limits i poker: Limit, Pot Limit och No Limit. 

I Limit-Poker, är varje satsning och höjning begränsad till en viss nivå; i Pot Limit är du begraänsad till att satsa eller höja upp till storleken på potten; i No Limit kan du köra in hela keramiken om du vill när det är din tur att agera.

Limp In : Att gå med i potten genom att syna snarare än att höja. Den vanligaste beskrivningen av limp in är när den första spelaren att agera bara synar stora mörken.

Lock : Kallas en spelare som är tajt och bara spelar premium händer.

Loose : Beskriver en spelare som inte räds att spela nästan vilka hålkort som helst.

M

Muck : Det här kan antingen vara området på bordet där alla kort hamnar efter spelare har lagt sig, också alla brända kort hamnar här. 

Det kan också användas för att beskriva handlingen man gör när man själv lägger sig i en hand. Det här begreppet används oftast under showdown när en hand slår en annan.

N

Nuts - Nöten : Den bästa möjliga handen närsomhelst under spelet. En oslagbar hand.

O

Odds : Möjlighet för att en händelse eller ett givet resultat sker eller inte.

Omaha : En pokervariant där varje spelare får fyra hålkort för floppen, men bara kan använda två för att få ihop den bästa fem+korts kombinationen.

Outs : Antalet kort kvar i leken som kan förbättra din hand (och förhoppningsvis vinna).

Over Pair - Över-par : Ett hålkortspar som är högre än något kort på bordet.

P

Pocket Pair - Hålkortspar : I Texas Hold'Em, om dina två hålkort utgör ett par - två kort av samma valör - som två Ess.

Post Blinds - Lägga mörken : Satsa din mörk, stora eller lilla, innan några hålkort kan delas ut.

Pot : Totala antalet marker eller pengar som satsats genom mörkar, satsningar, höjningar och syningar.

Pre-flop : Alla handlingar som äger rum innan floppen.

Prizepool - Prispott: I en turnering, det här är den totala summan som kommer distribueras till vinnarna i cash i enlighet med deras slutplacering.

Q

Quads - Fyrtal : Fyra kort med samma valör.

R

Rake - Rejk : En liten summa som tas från potten av bordet som kompensation för att det arrangerat spelet. Tas normalt ut först efter att potten nått upp till en viss nivå.

Raise - Höja : Är något en spelare kan göra efter att spelare som agerat innan har synat eller satsat. Hur mycket som en spelare kan höja beror på vilken limit som spelas, men normalt är att en höjning minst måste uppgå till det dubbla värdet av stora mörken eller den senaste satsningen.

Rebuy - Återköp : I en pokerturnering finns det ofta möjlighet att göra ett återköp om alla marker förlorats eller om de fallit under en specifik nivå. Återköp kan göras allt från en gång till ett obegränsat antal gånger beroende på reglerna för turneringen. 

I cash-spel, om du torskat alla dina pengar eller det mesta av dem kan du alltid göra återköp och forsätta spela.

Represent - Representera : Att göra intryck av att man har en viss hand.

Ring Game - Ring-spel : Ett annat uttryck för cash-spel.

River : Detta är det femte och sista kortet som ges i alla spel. I Hold Em' och Omaha kallas detta även för 5th street (5:e gatan). I stud-spel kallas det även för 7th street (7:e gatan).

Runner-Runner : Om man turligt nog fångar två specifika kort efter floppen: samma valör, samma färg eller kopplade för en stege.

Rush : En spelare sägs vara på en rush när allt tycks gå vägen och alla de rätta korten kommer under en begränsad tid.

S

Satellit : En turnering som ger tillträde till en annan turnering (live eller online) som normalt skulle ha ett högre inköp. Dessa turneringar gör det möjligt att för låga inköp spela om riktigt stora pengar. Satelliter kan också kallas för "feeder".

Semi-bluff : En teknik som betyder att man bluffar fast har en hand med potential att förbättras avsevärt om rätt kort kommer. Mest kända semi-bluffen är att satsa efter floppen om man bara behöver ett kort till för att få färgen.

Short stack : Detta är spelaren som har minst antal marker vid bordet.

Short-handed : När man spelar vid ett bord som har få spelare eller väljer att spela vid ett bord där 6 är max antal spelare tillåtna åt gången.

Showdown - Visning : När river-kortet ligger på bordet och alla satsningar, höjningar och syningar är gjorda, visar de återstående spelarna sina kort för att se vem som vinner. Detta är vad som kallas för showdown - visning.

Side pot - Sidopott : När en spelare som är short stack går all-in, kan de övriga spelarna fortsätta handen som vanligt och fortsätta satsa och höja. Om så sker hamnar alla marker efter syn på all-in i en enskild hög som kallas sidopotten. Dessa marker kan inte vinnas av short stack spelaren. Högen där short stack spelarens marker ligger tillsammans med övriga spelare kallas för main pot eller huvudpotten.

Sit N Go : SNG eller SnG är en förkortning för "Sit and Go", en sorts pokerturnering. De flesta Sit N Gos spelas på ett bord. I stället för att ha en utsatt tid för när turneringen börjar, så startar en Sit and Go så snart alla platserna vid bordet är tagna.

Sit-in : Indikera att du vill spela nästa hand.

Slow play : En teknik som medför att man underspelar en stark hand för att lura sina motspelare.

Straight - Stege : Fem kort i följd såsom 5-6-7-8-9, utan att vara av samma färg.

Stack : Det totala antalet marker en spelare har till sitt förfogande.

Stud : Spel där spelare får både nedåtvända och uppåtvända kort.

Suited - (I Färg) : När alla korten tillhör samma färg, men vanligast använder man det här begreppet om sina hålkort. Kort i färg är starkare som hålkort även om de är av samma valörer; 8-9 i hjärter är starkare än 8 i ruter och 9 i spader eftersom korten i färg har större chans att leda till just, en färg på fem kort, men har samtidigt samma möjlighet att leda till en stege.

T

Tell : En icke-verbal handling som kan ge ledtrådar angående en motspelares handstyrka, som att blinka för mycket eller klia sig i ansiktet.

Tight : Kallas en spelare som spelar väldigt få händer och nästan uteslutande premium händer som hålkortspar eller Ess i kombination med ett annat högt kort.

Tilt : Sägs en spelare vara på om han/hon börjar spela dåligt som ett resultat av att ha förlorat en hand på en bad beat eller mot en cooler. Enda sättet att undvika tilt är att försöka hålla nerverna under kontroll oavsett vad som händer. Mycket lättare sagt än gjort.

Tournament - Turnering : Till skillnad från cash-spel, så är detta ett schemalagt event som man inte kan återkomma till efter att man blivit utslagen (såvida det inte går att göra ett rebuy - återköp till turneringen).

Turn : Det fjärde kortet som vänds upp på bordet.

U

Under the gun (UTG): Det här är spelaren som är först att agera och sitter först till vänster efter den stora mörken. Detta är den mest begränsade platsen att spela från eftersom spelaren här inte vet hur de som kommer efter kommer agera.

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö